Kontakty

Predávajúci:

Simona Sochová 

IČO: 52 352 081

DIČ: 1083676704

so sídlom: Ľudová 243/20, 040 11 Košice-západ

 

zapísanej u OÚ v Košiciach, odbor živnostenského podnikania

OÚ-KE-OZP1-2019/022755-2

č.živnostenského registra 820-87986

kontaktné údaje:

email:eponstylee@gmail.com

telefón: 0944 365 836

prevádzkuje internetový obchod: www.eponeshop.sk

Doba prevádzky: 0-24 hod. 7 dní v týždní

Adresa pre vrátenie tovaru/reklamácií:

Simona Sochová, Ľudová 20, 040 11 Košice

Bankové spojenie:

č.u. 01559603018/1111,IBAN:SK4611110000001559603018 vedený u Unicredit Bank