Formulár pre uplatnenie reklamácie

EPONESHOP s.r.o, IČO: 54 025 192, DIČ: 2121563114, IČ DPH: SK2121563114

 

Kontakt: 0944 365 836

Eshop: Eponeshop.sk - Formulár pre uplatnenie reklamácie - Potvrdenie pre Eshop Eponeshop.sk

 Adresa kupujúceho:

Číslo objednávky :                                                                                                     Kód produktu:

Farba produktu:                                                                                                         Veľkosť produktu:

Názov produktu:                                                                                                        Cena:

Popíšte vadu/chybu oblečenie/doplnku

..................................................................................................................................................................

 

O vybavení reklamácie budete oboznámený do 30 dní.

Tovar pošlite s kópiu dokladu o zakúpení tovaru. Tovar ma byť opraty v rámci hygienických noriem.

Tovar neposielajte na dobierku!!! Takýto balík nebude akceptovať a vráti sa Vám späť. Tovar posielajte doporučene.

Adresa pre uplatnenie reklamácie : EPONESHOP s.r.o. Pri pracharni 18/A, 040 11 Košice

 

Dátum a podpis Zákazníka:                                                                                                      

Tu prestrihnuť-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPONESHOP s.r.o, IČO: 54 025 192, DIČ: 2121563114, IČ DPH: SK2121563114

Kontakt: 0944 365 836

Eshop: Eponeshop.sk

Formulár pre uplatnenie reklamácie - Potvrdenie pre zákazníka

Adresa kupujúceho:

 

Číslo objednávky :                                                                                                     Kód produktu:

Farba produktu:                                                                                                         Veľkosť produktu:

Názov produktu:                                                                                                        Cena:

Popíšte vadu/chybu oblečenie/doplnku

..................................................................................................................................................................

 

O vybavení reklamácie budete oboznámený do 30 dní.

Tovar pošlite s kópiu dokladu o zakúpení tovaru. Tovar ma byť opraty v rámci hygienických noriem.

Tovar neposielajte na dobierku!!! Takýto balík nebude akceptovať a vráti sa Vám späť. Tovar posielajte doporučene.

Adresa pre uplatnenie reklamácie : EPONESHOP s.r.o. Pri pracharni 18/A, 040 11 Košice

 

Dátum a podpis Zákazníka:                                                                                                      

 

Späť do obchodu