Formulár pre uplatnenie reklamácie

Simona Sochová , Ľudová 243/20, 040 11 Košice, IČO: 52352081, DIČ: 1083676704

Kontakt: 0944 365 836

Eshop: Eponeshop.sk - Formulár pre uplatnenie reklamácie - Potvrdenie pre Eshop Eponeshop.sk

 Adresa kupujúceho:

Číslo objednávky :                                                                                                     Kód produktu:

Farba produktu:                                                                                                         Veľkosť produktu:

Názov produktu:                                                                                                        Cena:

Popíšte vadu/chybu oblečenie/doplnku

..................................................................................................................................................................

 

O vybavení reklamácie budete oboznámený do 30 dní.

Tovar pošlite s kópiu dokladu o zakúpení tovaru. Tovar ma byť opraty v rámci hygienických noriem.

Tovar neposielajte na dobierku!!! Takýto balík nebude akceptovať a vráti sa Vám späť. Tovar posielajte doporučene.

Adresa pre uplatnenie reklamácie : Simona Sochová, Ľudová 243/20, 040 11 Košice

 

Dátum a podpis Zákazníka:                                                                                                      

Tu prestrihnuť-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simona Sochová , Ľudová 243/20, 040 11 Košice, IČO: 52352081, DIČ: 1083676704

Kontakt: 0944 365 836

Eshop: Eponeshop.sk

Formulár pre uplatnenie reklamácie - Potvrdenie pre zákazníka

Adresa kupujúceho:

 

Číslo objednávky :                                                                                                     Kód produktu:

Farba produktu:                                                                                                         Veľkosť produktu:

Názov produktu:                                                                                                        Cena:

Popíšte vadu/chybu oblečenie/doplnku

..................................................................................................................................................................

 

O vybavení reklamácie budete oboznámený do 30 dní.

Tovar pošlite s kópiu dokladu o zakúpení tovaru. Tovar ma byť opraty v rámci hygienických noriem.

Tovar neposielajte na dobierku!!! Takýto balík nebude akceptovať a vráti sa Vám späť. Tovar posielajte doporučene.

Adresa pre uplatnenie reklamácie : Simona Sochová, Ľudová 243/20, 040 11 Košice

 

Dátum a podpis Zákazníka: