Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Na náš tovar ma každý zákazník právo na reklmáciu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru podľa občiadnského zákonníka.

Zákazník má právo na posúdenie a uplatnenie reklámáciíí po posudení doručeného tovaru.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu: EPONESHOP s.r.o., Ľudová 243/20, 040 11 Košce.  Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar,  kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa.Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandartov.

V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, vrátime reklamujúceho aj bežné náklady na doručenie zásielky spolu s plnou výškou ceny tovaru do 14 dní.

Reklamácia sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru častým nosením, nespravným ošetrovaním, zasahovaním do tovaru ( úpravou tovaru - napríklad krajčírkou ), vonkajšími vplyvmi - náraz.

O výsledku reklamácií bude kupujúci oboznámený písomnou formou do 30 dní.

Aby bolo možné využiť mimosúdne riešenie sporov v súlade s článkom č. 14.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21.05.2013,uvádzame odkaz na platformu ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Späť do obchodu